vernieuwend advies l onderzoek l projectmanagement l teamcoaching
opleiding & training voor zwembadmedewerkers l workshops l tekst op maatProjectmanagement

Heeft u iemand nodig die een probleem, uitdaging of vraag van het begin tot het eind begeleidt? Die er voor zorgt dat een plan ook daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd en leidt tot resultaat?

Propulz.tP geeft vernieuwend advies, voert onderzoek uit en biedt als vervolg hierop ondersteuning bij het ontwikkelen van strategie en beleid:

 • Hoe zorgen we er voor dat we ons doel bereiken?
 • Op welke manier verhogen we de kwaliteit van de dienstverlening?
 • Welke stappen nemen we om de doelgroep te motiveren tot meer bewegen?

Propulz.tP zorgt er voor dat strategie en beleid daadwerkelijk worden vertaald naar handelen in de praktijk. Propulz.tP biedt ondersteuning bij:  

 • Bewustwording bij teams en medewerkers (wat gaat goed, wat kan beter)
 • Inspiratie en motivatie van medewerkers (‘zin’ krijgen in vernieuwing, experimenteren) (zie ook workshops)
 • Deskundigheidsbevordering van medewerkers (leiding geven, lesgeven en presenteren, klantgericht handelen)
 • Teamcoaching (er samen voor ‘gaan’)
 • Het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden
 • De evaluatie van een project (schriftelijk rapport of advies, zie ook tekst op maat).

Visie

Propulz.tP hanteert  bij projectmanagement een aantal principes van Projectmatig creëren die leiden tot (meer) samenwerking en betrokkenheid:

 • De basis voor succes van een project is het draagvlak van alle betrokkenen bij het project (teamleden, leidinggevende(n), opdrachtgever, etc.)
 • Passie, betrokkenheid, begrip, persoonlijke ontwikkeling, beleving en creativiteit zijn belangrijk voor het  uiteindelijke projectresultaat
 • De ‘wat’-vraag van het project ligt bij de opdrachtgever, de ‘hoe’-vraag bij de projectleider en het team
 • De projectleider heeft een continue focus op de doelen of concrete resultaten die zijn geformuleerd. De weg naar hier naar toe is flexibel en stevig. In het proces wordt gebruik gemaakt van kwaliteiten van alle betrokkenen, zij creëren samen een structuur op maat, die volop ruimte geeft voor hun inbreng.

Propulz.tP gaat er van uit dat mensen:

 • Serieus genomen willen worden
 • In staat zijn verantwoordelijkheid te nemen
 • Zichzelf kunnen motiveren
 • Zich willen ontwikkelen
 • Over creatieve vermogens beschikken
 • Hun creërend vermogen zinvol willen inzetten voor de organisatie waar ze werken.


top