vernieuwend advies l onderzoek l projectmanagement l teamcoaching l
opleiding & training voor zwembadmedewerkers l workshops l tekst op maatWorkshops

Propulz.tP biedt workshops op het gebied van brainstormen en creatief denken.
Doel van de workshops is inspirerende inzichten krijgen, nieuwe kansen en verfrissende mogelijkheden ontdekken voor vragen of problemen die je tegenkomt in het werk of in je persoonlijke omgeving.

Creatief denken

Creatief denken is het doorbreken van denkpatronen. Dit doe je door denktechnieken toe te passen die je stimuleren om ‘out of the box’ te denken. Bijvoorbeeld door je te verplaatsen in een ander of door (creatief) om je heen te kijken.
Door te oefenen met creatieve denktechnieken ontwikkel je een creatieve en innovatieve houding. Je leert belangrijke vaardigheden die je nodig hebt om andere en nieuwe invalshoeken te bekijken en gemakkelijker nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken:

Een creatieve houding betekent dat je open staat voor nieuwe ideeën, dat je het vanzelfsprekende ter discussie durft te stellen. Je bent in staat om andere en nieuwe invalshoeken te bekijken en gemakkelijker nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken.

Brainstormen

Brainstormen is een werkvorm om (samen met je team) veel ideeën te genereren. Daarna orden je de ideeën en worden de meeste favoriete ideeën geselecteerd.  

Brainstormen:


Workshops creatief denken

Propulz.tP biedt drie workshops op het gebied van creatief denken:


Zet eens een andere bril op!

De workshop ‘Zet eens een andere bril op!’is een inleiding op creatief denken. Het ontwikkelen van een creatieve houding staat centraal. Naast een theoretische uitleg over creatief denken wordt er veel geoefend met gevarieerde denktechnieken. Er wordt aansluiting gezocht bij de eigen praktijk van de deelnemers. Deelnemers passen de denktechnieken toe in een brainstorm voor een eigen vraagstelling. De nadruk van de workshop ligt op inspiratie en bewustwording.

Een inspirerende workshop voor iedereen die zijn eigen creativiteit wil ontwikkelen of op zoek is naar verandering, een nieuwe uitdaging of een oplossing voor een probleem.


Samen op zoek naar ideeën

Wilt u met uw team op zoek naar ideeën of oplossingen voor een probleem voor uw organisatie? Combineer dan de workshop ‘Zet eens een andere bril op’ met een brainstorm die is gericht op een door u ingebrachte vraagstelling. In de workshop ‘Samen op zoek naar ideeën’ wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een creatieve houding van de verschillende teamleden. Het oefenen met creatieve denktechnieken staat in het teken van de gezamenlijke vraagstelling. Het resultaat is een lange lijst met ideeën. Onderdeel van de workshop is het gezamenlijk selecteren van die ideeën op wenselijkheid en/of bruikbaarheid.                                                                                                                                                  

Een inspirerende workshop voor teams die samen op zoek willen naar ideeën en oplossingen voor verandering of vernieuwing.


Creatief in beweging

De workshop ‘Creatief in beweging’ is een inleiding op creatief denken speciaal voor lesgevers en presenters in de sport. De vraag ‘Hoe kan ik mijn lessen anders organiseren?’ staat centraal. Het oefenen met creatieve denktechnieken wordt toegepast in een brainstorm in het teken van deze vraagstelling. Het resultaat van de workshop is een lange lijst met ideeën en variaties om sportieve lessen (ongeacht welke sport) op een andere manier ‘in te vullen’.

Een uitdagende workshop voor lesgevers die staan te springen om nieuwe ideeën en oefenstof om eens op een andere manier invulling te geven aan hun lessen.


top