Publicaties


Levenslang Zwemmen

Samen met Kristine de Martelaer (1999). Gent: Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding.

Levenslang Zwemmen is een basisboek voor iedereen die de zwemsport in al haar facetten wil doorgeven aan anderen. De informatie in het boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is op een begrijpelijke wijze naar de praktijk vertaald. Het heeft als doel meer inzicht te geven in de diverse mogelijkheden van bewegen in het water, voor jong en oud, op school, in de zwemclub of in de vrije tijd. Het boek bestaat uit vier delen waarin aandacht is voor theoretische aspecten van bewegen in water, methodiek van watergewenning en het leren van zwemslagen, aquatische activiteiten en activiteiten voor verschillende doelgroepen.


Als een vis in het water

(2008). Driebergen: Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

Het Zwem-ABC bestond in 2008 al weer 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan is het boek ‘Als een vis in het water’ uitgegeven. Het is een boek voor iedereen die zich bezig houdt met leren zwemmen. Het is bedoeld om te inspireren en weer eens bewust bij dingen stil te staan. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Waar zijn we tegenaan gelopen? Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar en wat kunnen we verwachten in de toekomst? In 26 verhaaltjes passeren deze en andere onderwerpen de revue. Een kritisch, speels en inhoudelijk boek.


Studieboeken opleiding Allround zwembadmedewerker

Studieboeken voor de (mbo)opleiding Allround zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) (Den Bosch: Uitgeverij de Toerist)


Zwemtraining, een onderzoek naar de slagfrequentie en slaglengte

Verslag (scriptie) van het afstudeeronderzoek in het kader van de studie Bewegingswetenschappen aan de Rijks Universiteit Groningen. Tijdens een stage is onderzocht op welke manier zwemprestaties tot stand komen. Hierbij is de nadruk gelegd op de invloed van de slagfrequentie en de slaglengte op de snelheid tijdens wedstrijden en tijdens maximaaltesten. De aanleiding van de stage was de vraag op welke manier apparatuur die feedback over zwemparameters (o.a. slagfrequentie, snelheid)kan geven, gebruikt zou kunnen worden.
In de scriptie wordt verslag gedaan van een uitgebreide literatuurstudie. Daarnaast  wordt beschreven hoe in de training de slagfrequentie en de slaglengte zo optimaal mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.
(Interesse voor deze scriptie? Er is een pdf beschikbaar.
Neem contact op met Propulz.tP (contact).


Artikelen
Gepubliceerd in Oudfit:

Overig:


top