Algemene voorwaarden

Indien je meedoet aan een van de geboden producten van Propulz.tP ga je akkoord met deze algemene leveringsvoorwaarden.

Per product of dienst staat aangegeven of de prijs inclusief of exclusief 21% btw is. Prijzen kunnen worden aangepast zonder vermelding naar klanten/bezoekers. Propulz.tP kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die fout zijn als gevolg van een invoer-, typ- of drukfout.

Persoonsgegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de eigen administratie en het versturen van producten. Zie ook de privacyverklaring.

Betaling en annulering

Betalen kan op twee manieren:

  • middels een bankoverschrijving naar de rekening van Propulz.tP
  • middels een iDeal via je eigen bank bij een online bestelling.

Sommige diensten kunnen in termijnen betaald worden, dit vindt plaats in overleg.

De betalingstermijn is 14 dagen. Indien je niet aan je betalingsverplichting voldoet heb je niet langer recht op toegang tot de online leeromgeving of andere voorzieningen. Lukt het niet met de betaling, neem dan contact op.

Wanneer je je opgeeft voor een opleiding, workshop of training en je bent onverwacht verhinderd, kun je je altijd laten vervangen door een collega. Geef dit wel op tijd door.

Annulering is mogelijk per mail. Bij annulering wordt een bedrag van 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien je minder dan 8 dagen voor de betreffende workshop of opleiding annuleert, ben je het totale bedrag verschuldigd. Neem altijd contact op in zo’n geval, dan kunnen we kijken naar een passend alternatief.

Annulering/opzegging van een online programma (hier horen de online opleidingen niet bij) is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

Wanneer een besteld boek niet naar wens is, stuur dan binnen 48 uur een mail. Er wordt dan contact opgenomen om te kijken op welke manier dit kan worden opgelost.

Bij deelname aan een online zwembadopleiding heb je recht op het aantal maanden toegang tot de leeromgeving dat je hebt gekozen bij het product. Wanneer je langer nodig hebt om je opleiding af te ronden betaal je daarvoor maandelijks € 15,00 euro.

Copyright

Al het door Propulz.tP vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Propulz.tP niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites, promotie- of lesmateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

Copyright aangaande de trainingsmaterialen zijn alleen voor eigen gebruik: niets uit de uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze.

Inloggegevens worden op naam uitgegeven en zijn persoonlijk en het is niet toegestaan de inloggegevens te verspreiden aan derden.

Contact

Propulz.tP vindt het erg belangrijk dat je tevreden bent. Heb je naar aanleiding van wat je gelezen hebt vragen? Of heb je een klacht over een product? Stuur dan een mail naar info@propulztp.nl.

November 2021.