Bewegen in water met baby’s en peuters

Vanaf 8 weken is het voor jonge ouders mogelijk om met hun baby mee te doen aan babyzwemmen. Een activiteit die zorgt voor ontspanning, plezier, bijzonder contact met je kind én met andere vaders en moeders. Ongemerkt wordt ook de ontwikkeling van de jonge kinderen gestimuleerd.

Het is de start van een leven lang bewegen in water. Bewegen is goed, bewegen in water kan al vanaf jonge leeftijd worden opgepakt. Jonge kinderen kunnen al heel veel leren, de eerste stappen op weg naar zwemveiligheid worden hier gezet. Peutersurvival is daar een goed voorbeeld van. Het is een uitdaging om ouders én kinderen met plezier te laten kennismaken met het bewegen in water en ze minimaal bij je te houden tot het C-diploma is behaald. In de opleiding Bewegen in water met baby’s en peuters staat deze uitdaging centraal.

Doel

Aan het eind van de opleiding ben je in staat om vanuit een duidelijke doelstelling lessen voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar te verzorgen. Je leert hoe je omgaat met de ouders, hen vertrouwen geeft en informeert over alles wat met leren zwemmen en zwemveiligheid te maken heeft. Je leert activiteiten voor deze leeftijdsgroepen op te zetten, voor te bereiden, lessenreeksen te maken, de lessen te verzorgen en te evalueren.

Data

De opleiding wordt online gegeven en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 09.00 uur tot (uiterlijk) 12.30 uur.

De volgende opleiding start op woensdag 8 mei 2024. De overige bijeenkomsten zijn op 15 en 29 mei en 5, 12 en 19 juni.

Als je een keer niet aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om de bijeenkomst terug te kijken. Er wordt van elke bijeenkomst een opname gemaakt en in de online leeromgeving geplaatst.

Kosten

De kosten voor de opleiding (inclusief (online) lesmateriaal) zijn € 795,- (inclusief 21% btw).

Extra kosten voor beoordeling/coaching in de praktijk in verband met het behalen van certificeerbare eenheid 2 (begeleider recreatieve zwemactiviteiten) worden in overleg vastgesteld.

Onderwerpen

 • Trends en ontwikkelingen op het gebied van baby-peuterzwemmen zoals peutersurvial voor 3 jarigen.
 • Overzicht van de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar, hoe hou je daar rekening mee?
 • Werken aan zwemveiligheid met baby’s en peuters, wat zijn de mogelijkheden?
 • De rol van de ouders, op welke manier doen zij mee? Hoe communiceer je met de ouders? Hoe betrek je hen bij de verantwoordelijkheid voor de zwemveiligheid van hun kind?
 • De opzet van de activiteit, hoe pak je dat aan? Nadenken over het doel, de globale inhoud, de opzet van de lessenreeks en de organisatie van de lessen.
 • Lesinhouden ontwikkelen en lessen verzorgen; vaardigheden ontwikkelen en oefenen.
 • De inhoud van baby-peuterzwemmen in relatie tot het leren zwemmen. Nadenken over de in- en doorstroom, mogelijkheden om dit te bevorderen door de inhoud en opzet van de activiteiten.

Opzet en werkwijze

De opleiding wordt verzorgd door Titeke Postma en Anky van der Veen. Wat kun je in ieder geval verwachten:

 • Je krijgt video’s, teksten en voorbereidingsopdrachten. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst bereid je je voor.
 • Er wordt gebruik gemaakt van veel videomateriaal dat is opgenomen bij de babylessen die Anky aanbiedt. Je ziet dus veel praktijkvoorbeelden die je dan weer gaat uitproberen in jouw eigen praktijk.
 • In de online bijeenkomsten komen de onderwerpen op een praktische manier aan de orde, er is veel tijd voor het stellen van vragen en uitwisseling van ervaringen.
 • Je krijgt voorafgaand aan de training een doosje met lesmateriaal toegestuurd. De inhoud is nog een verrassing, maar met die materialen zullen we met leuke interactieve werkvormen aan de slag gaan.
 • We werken met de software ‘zoom’. Dit houdt in dat je elkaar online kunt zien (we hebben maximaal 12 deelnemers).
 • ‘Zoom’ maakt het ook mogelijk om met elkaar in groepjes te werken. Dit werkt erg inspirerend.
 • Er is in de opleiding veel ruimte voor interactie.

Wat heb je nodig?

 • Een computer, laptop, tablet. Voor de bijeenkomsten zou je zelfs genoeg hebben aan een mobiele telefoon.
 • Een leergierige en kritische houding. Zodat je veel vragen wilt stellen, aan Anky en Titeke, maar ook aan de andere deelnemers.

Na iedere bijeenkomst krijgen je huiswerkopdrachten; stap voor stap pas je de onderwerpen van de training toe door te werken aan de eindopdracht. Aan het eind van de opleiding heb je een activiteit voor een zelfgekozen leeftijdsgroep ontwikkeld en een lessenreeks van 10 lessen gemaakt.

Tijdens de opleiding ga je zoveel als mogelijk oefenen in de praktijk. Afhankelijk van je beginsituatie ga je assisteren of zelfstandig lesgeven aan baby’s en/of peuters. Je ervaringen bespreek je tijdens de opleiding.

Je kunt deze opleiding gebruiken om certificeerbare eenheid 2 van de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker (Begeleider recreatieve zwemactiviteiten) af te ronden. Er worden dan twee lessen aan baby’s en/of peuters beoordeeld.

Eindopdracht

Iedere deelnemer maakt een eindopdracht die bestaat uit het ontwikkelen van een activiteit voor een zelfgekozen leeftijdsgroep en een lessenreeks die daarbij aansluit.

Doe je mee?

Er is plaats voor 12 deelnemers. Je kunt je aanmelden door je naam en telefoonnummer te mailen naar info@propulztp.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een bevestiging en meer informatie.