In Bewegen, Motivatie, Online opleidingen, Vernieuwing, Zwemmen

Regelmatig krijg ik van geïnteresseerde leerlingen de vraag: ‘Hoe lang duurt de opleiding?’ Het juiste antwoord is lastig te vinden. Het snel afronden van een online opleiding Lesgever Zwem-ABC of Lifeguard is afhankelijk van allerlei factoren. Vooral de beginsituatie beïnvloedt de leertijd die nodig is. Het gaat o.a. om:

  • het beginniveau qua kennis van de deelnemer
  • de persoonlijkheid en studievaardigheden van de deelnemer (o.a. zelfdiscipline, hulp durven vragen, computervaardigheden)
  • de zwem- en lesgeefervaring bij de start
  • de motivatie om de opleiding te volgen en snel af te ronden; hoe meer intrinsiek, hoe sneller het gaat
  • het gemak waarmee wordt geleerd
  • (on) zekerheid en zelfvertrouwen om opdrachten te maken en in te leveren.

De leertijd wordt ook beïnvloed door de steun die de deelnemer krijgt van de docent en medeleerlingen en steun tijdens de stage.

Diploma in een half jaar?

Het moment van het examen wordt naast de leertijd die nodig is, bepaald door de tijd die een leerling per week beschikbaar heeft om de theorie te bestuderen en stage te lopen. Heb je geen werk of zit je thuis door coronamaatregelen, heb je veel tijd per week om te studeren en te oefenen. En kun je dus sneller klaar zijn.

Is het mogelijk om het certificaat Lesgever Zwem-ABC te halen in een half jaar? Jazeker, dat kan. Kun je dan wel spreken van kwaliteit? Ja, natuurlijk. Hoewel het leerproces van de deelnemers heel verschillende verloopt, doet iedereen mee aan hetzelfde examen. Ik als opleider streef naar mijn eigen kwaliteitsnorm. En bij de toetsing is sprake van externe kwaliteitscontrole, dus sjoemelen en genoegen nemen met een lager niveau zal niet gaan. Dat geldt ook voor het lesgeven in de praktijk. Die wordt getoetst in overleg met de stagebegeleider van het zwembad. Als er al sprake zou zijn van achteruitgang in kwaliteit, zijn beide beoordelaars daar verantwoordelijk voor.

Turbozwemmen, op zoek naar snelheid

Flexibel en snel leren heeft veel voordelen. In de zoektocht naar een oplossing voor de wachtlijsten voor de zwemlessen, zie je daarom dat het ‘turbozwemmen’ weer populairder wordt. Het idee is om de kinderen sneller een zwemdiploma te laten halen, zodat er daarna ruimte is om nieuwe kinderen op te roepen. Er wordt volop geëxperimenteerd met het verkorten van de totale leertijd. Het Molenduinbad in Norg start deze week met een nieuw zwemlesconcept waarvan wordt verwacht dat het diploma halen 1,5 à 2 keer zo snel zal gaan.

Over ‘turbozwemmen’ wordt al jarenlang gediscussieerd. Steeds komen dezelfde vragen naar voren: is het wel verantwoord?, is het ‘snel geleerd maar ook snel verleerd’?, is het niet veel te veel prestatiegericht? Gaat het niet ten koste van de kwaliteit?

Definitie

In onderzoek van Marjan Rikken is turbozwemmen gedefinieerd als ‘een zwemlestraject van maximaal 6 maanden met minimaal 2 uur zwemles per week’. In die vorm betekent dit dat kinderen dan ongeveer 6 x 4 x 2 = 48 uur zwemles krijgen. We weten dat kinderen gemiddeld ongeveer in 50 uur een A-diploma halen, dus dan kom je met deze turbovariant redelijk in de buurt. Als je iedere week twee keer anderhalf uur zwemt, dan haal je het diploma misschien in 5 maanden. Als je nog meer uren per week zwemles geeft, gaat het nóg sneller. Bij kinderen met een ‘hoge beginsituatie’ (hogere startleeftijd, meer ervaring, al watervrij etc) is mogelijk minder totale leertijd nodig. Voor hen kan het halen van het diploma nog korter duren. Leiden deze ‘turbovormen’ tot een achteruitgang in kwaliteit? Dat lijkt mij niet, als je je eigen kwaliteitsnorm maar aanhoudt. Bij heel veel leren in korte tijd is het benadrukken van blijven zwemmen wel belangrijk. Maar dat geldt ook voor de zwemles voor diploma A op ‘gewone snelheid’.

Spanningsveld

Marjan Rikken constateerde in haar onderzoek dat het turbozwemmen inspeelt op een duidelijke behoefte bij ouders. Het lijkt niet geschikt voor alle kinderen en stelt extra eisen aan zwemonderwijzers. Belangrijk blijkt hoe wordt omgegaan met het spanningsveld tussen spelen en plezier versus leren en presteren. De zwemlesaanbieders uit het onderzoek gaven allen een diplomagarantie. Dat verhoogt meestal de druk en spanning.

Overeenkomsten in opleiden

Als je kijkt naar de factoren die de snelheid van de opleiding Lesgever Zwem-ABC bepalen, dan zie ik veel overeenkomsten met het leren zwemmen. Bij ouders en meestal ook bij online leerlingen is een duidelijke behoefte aan ‘snel een diploma halen’. Het helpt enorm als het leerproces prettig verloopt en het leren als het ware ‘vanzelf’ gaat en succes wordt geboekt. De leertijd zal daardoor effectiever (en sneller) verlopen. Daarom is afstemmen op het beginniveau van de deelnemers en rekening houden met de individuele manier van leren heel belangrijk. Prestatiedruk beïnvloedt een leerproces meestal negatief, zeker als de druk van buitenaf (de ouders) komt. Een beetje druk kan ook voor uitdaging zorgen. Ik ken leerlingen die pas echt in beweging komen als de examendatum vaststaat. (Ik hou zelf ook wel van een deadline.)

Flexibiliteit in het aanbod

Bij een online zwembadopleiding is sprake van optimale flexibiliteit. Je kunt morgen starten en helemaal in je eigen tempo het diploma halen. Het woord ‘turbo-opleiding’ is eigenlijk niet nodig, de docent stemt af op en met de deelnemer. Dat kan ook bij zwemles. Willen ouders graag dat hun kind snel een zwemdiploma haalt? Dan is het de moeite waard om te kijken hoe je kunt ‘spelen’ met de lesduur en lesfrequentie. Met meer flexibilteit in het aanbod speel je in op de wensen en behoeften van ouders. Diplomagarantie is daarbij helemaal niet nodig. Zorg voor duidelijkheid. Iemand is klaar als er voldoende is geleerd.

Helpt het voor de wachtlijsten? Waarschijnlijk niet heel veel, er is immers evenveel lestijd nodig (tenzij de kinderen op een hoger niveau instromen). Maar het levert (zeker op de korte termijn) wel meer tevreden ouders op. Pak je kans en ga experimenteren. In de komende maanden heb je in het zwembad waarschijnlijk meer tijd en ruimte beschikbaar. Ouders hebben ook meer tijd, zij kunnen ook zelf gaan oefenen en op die manier hun steentje bijdragen. Ik ben benieuwd wat jullie de komende tijd gaan doen. En welke nieuwe zwemlesvormen nog worden ontdekt!

Veel succes!

LAAT EEN REACTIE ACHTER