In Beleving, Creatief denken, Inspiratie, Zwemmen

In 2006 volgde ik een lezing van Diane Nijs. Ik vond (en vind) haar theorie over imagineering (creëren van belevingswerelden) interessant. Maar wat het meest bleef hangen van haar verhaal was de mogelijkheid om mijn eigen Nikes samen te stellen. Wat een geweldig idee! Ik ben ’s avonds direct aan de slag gegaan, het was mijn eerste bewuste kennismaking met customizen.

Customizen

Customizen is ‘personaliseren’, het ‘aan de persoonlijke smaak aanpassen van producten’. Inmiddels mag je, 6 jaar later, spreken van een echte ‘customize-trend’. Of zoals in een artikel in Trouw wordt gezegd, customizen is mainstream geworden. Je ziet het overal. Na Nike volgde natuurlijk Adidas. Je kunt inmiddels je eigen M&M’s ‘designen’, je eigen bril samenstellen, kleding naar je eigen smaak aanpassen en de nieuwe Citroen ds3 is zelfs ultra-customizable.

2013

Natuurlijk kan de zwembadbranche niet achterblijven. Volgens het eerder genoemde artikel in Trouw voorspelt het internationaal onderzoeksbureau The Economist Intelligence Unit (EIU) dat in 2013 het overgrote deel van de producten op de markt customizable is en dat de klant een leidende rol in het bedenken en uitwerken van nieuwe producten heeft. We moeten dus in actie komen!

De zwemles?

Hoe kun je de zwemles customizen? Tijdens mijn opleiding Creatief denken hield ik al eens een brainstorm over het leuker maken van de zwemles voor ouders en kinderen. Daar kwam een mooi customize-idee naar voren, op zwemles met je eigen vriendjes. En dan niet als groepje worden toegevoegd aan een bestaande groep. Nee, het zwembad biedt zwemlestijden aan en je huurt als groep ouders een lestijdstip plus lesgever in en zorgt zelf voor de deelnemers. Er is een standaardprijs per uur, het aantal deelnemers in de groep wordt door de ouders bepaald.

Welke manieren om zwemles naar je eigen voorkeur aan te passen kun je nog meer verzinnen? Dan moeten we op zoek naar de onderdelen die variabel kunnen zijn.

Kies je eigen lesgever en….

Voor de hand ligt het kiezen van je eigen lesgever. Bij de kapper is het al heel gewoon, straks ook in het zwembad? Ik wil les van juf Ineke, je kunt op internet je voorkeur aanklikken en wordt ingedeeld zodra juf Ineke plek heeft. Ik kan me zo voorstellen dat er ook ouders zijn die hun kind zelf zwemles willen geven. Of dat ze iemand kennen die zwemles kan geven en dit wel voor z’n rekening wil nemen. Dan moet het zwembad zwemwater beschikbaar stellen op een tijdstip waarop dat mag en mogelijk is. Op dat tijdstip is het natuurlijk ook mogelijkheid om voor de fijne kneepjes een ‘personal zwemlescoach’ in te huren! Wat te denken van het zwemlesspreekuur? Bespreek op tijd, want vol=vol.

Het begin is er

We zijn in de branche al goed bezig. Een flexibele lesduur (van 30 minuten tot 2 uur of meer) en groepsgrootte komen al veel voor. Ouders kunnen kiezen voor A, B, AB, ABC, BC enzovoorts.
Er is nog veel waar we over na kunnen denken.
Het tijdstip van de les staat veelal vast en is nauwelijks variabel. Misschien wordt in de toekomst ‘digitaal afhangen’, net als in het tennis, mogelijk? Iedere week opnieuw inschrijven op een tijdstip dat goed uitkomt? Wordt misschien de belangstelling voor zwemles in de vakanties groter?

Andere variabele zwemlesonderdelen zijn bijvoorbeeld het wel of niet gebruiken van (drijf)materialen, het gebruik van een bijzonder materiaal of methodiek(easy-swim, swimsafe), het accent op plezier, garantie van snelheid en de plaats waar het zwemmen wordt geleerd. In het zwembad kun je les krijgen in het recreatiebad (inclusief gebruik van de glijbaan en stroomversnelling), in het doelgroepenbad en misschien is er in de toekomst wel markt voor de extra module ‘sloot’? Er zijn misschien ook ouders met een eigen zwembad, kunnen ze bij het zwembad een lesgever huren?

De rol van de ouders tijdens de zwemles varieert enorm. Mogen ze wel of niet bij de zwemles kijken? Mogen ze actief meedoen met de les? Zo niet, wat is er dan voor hen te doen? Is er gelegenheid voor hen om tegelijkertijd banen te zwemmen? Of met de andere kinderen ‘vrij te zwemmen’? Kunnen ze de sauna in? Kunnen ze sporten in de fitness? Is er wifi beschikbaar? Ligt er een krantje klaar? Allemaal keuzemogelijkheden en hoe meer keus, hoe persoonlijker het kan worden. Goed luisteren naar de wensen van de klant is van groot belang. Mensen raken steeds meer gewend aan inspraak en aan de maakbaarheid van producten. Speel er op in, word en blijf flexibel.

Op zoek naar nieuwe verdienmodellen

Is zwemles op deze manier nog wel interessant voor de zwembaden? Ik denk dat de bestaande verdienmodellen hun langste tijd hebben gehad. Het vraaggestuurd denken vraagt veel creativiteit, we zullen goed moeten nadenken over flexibilisering van onze producten. En ook over de manier waarop we onze inkomsten kunnen garanderen. De aanbieder die durft af te stemmen op de persoonlijke wensen van de klant heeft de toekomst. Ik ben benieuwd wat die toekomst zal brengen, ik heb er wel zin in. Customize je zwemles, het gat in de markt?

Titeke Postma is inspirator, creatief denker en vernieuwer en adviseert, initieert en ondersteunt verandering en vernieuwing op het gebied van bewegen, gezondheid en onderwijs.

Showing 1 comments
pingbacks / trackbacks
  • […] met tal van verrassende nieuwe toppings. Een geweldig voorbeeld van customizen. Ik schreef er al eerder over en het blijft bij mij tot de verbeelding […]

LAAT EEN REACTIE ACHTER