In Bewegen, Leiding geven, Leren, Opleiding & training

In de opleiding ‘Leiding geven in het zwembad’ (we starten 4 april, je kunt je nog aanmelden!) ga je aan de slag met een project. Hoe ziet zo’n project er in het echt uit? Na Cindy van Erp, komt Moona Jebari, Britse van Marokkaanse afkomst en al 22 jaar wonend in Nederland, aan het woord.

Ik ben eigenaar van zwemschool “Zwemmaatjes”. In 2014 ben ik als ondernemer begonnen met het organiseren van zwemlessen voor vrouwen. Eerst in het Agobad Diemen in samenwerking met SWD met een groep van 10 dames. En nu na 5 jaar hebben we ongeveer 60 dames die wekelijks komen zwemmen.

Omdat door de komst van statushouders het probleem van niet kunnen zwemmen steeds groter werd, is het belang van zwemlessen natuurlijk ook groter geworden. Daarom ben ik januari 2017 een groep in het Sportfondsenbad Oost gestart. Na bijna 2 jaar hebben we ongeveer 100 vrouwen bereikt die elke zondagavond komen zwemmen en waarvan 40% al een diploma heeft behaald. Daarnaast heb ik groepen met allochtone kinderen in het Sloterparkbad, waar ik kinderzwemlessen geef op verschillende niveaus.

Zwemmaatjes project plan

Met behulp van Titeke Postma van Propulz.tP heb ik een project plan ontwikkeld. Het gaat over de startvraag ‘ hoe kan Zwemmaatjes zwemschool ongeveer 80% van  de statushouders benaderen en motiveren om te gaan leren zwemmen om verdrinkingen te voorkomen? 

Het doel van mijn project? Aan de slag gaan met zelfredzaamheid en veiligheid waarborgen. Het doel van mijn zwemschool is dat zoveel mogelijk statushouders gaan leren zwemmen en zich veilig voelen en verdrinking voorkomen.

Nederland is een waterrijk land. Vrouwen van andere culturen zouden eigenlijk, net als het leren van de taal, moeten leren zwemmen. Ik vind dat dit deel uitmaakt van het basispakket van integratie en veiligheid. Helaas zijn er meerdere redenen waarom vrouwen (en hun kinderen) niet meedoen aan de lessen of ermee stoppen. ‘Geen geld’ is een belangrijke reden, maar ook culturele belangen en wensen, de taalbarrière en het feit dat het besef van het belang en de noodzaak van het leren zwemmen er meestal door de andere cultuur niet is.

Stappenplan

In mijn plan van aanpak heb ik verschillende stappen besproken. Ik wil verbinding en samenwerking zoeken met verschillende partijen die zich ook met integratie e.d. bezig houden. Daarvoor moet ik mijn netwerk verder uitbreiden. Tevens wil ik een pilotproject starten over voorlichting geven op scholen om de betrokkenheid te vergroten. Ik wil een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Amsterdam en Diemen en Vluchtelingenwerk, en SWD. En ‘Stadspas’ benaderen om (verdere) mogelijkheden te bespreken.

Daarnaast wil ik zorgen voor een snellere doorstroom naar het diepe water van mijn leerlingen of wil ik (vooral) gaan lesgeven in diep water. Dit heeft o.a. te maken met het tekort aan ondiep water dat ook nog eens duurder is dan diep water. Ik moet dus met mijn lesgevers gaan nadenken over een aanpassing in het zwemlesplan.

Hoe heeft me de opleiding geholpen?

In oktober 2018 ben ik begonnen met de opleiding Leidinggeven in het zwembad via het opleidingsinstituut Propulz.tP. Ik heb met succes de opleiding afgerond en het diploma behaald  op 11 maart 2019.

De opleiding heeft me meer manieren laten zien om een goed project plan te maken en om aan de juiste doelstellingen te werken. Met deze opleiding heb ik veel meer inzicht gekregen in mijn eigen werkzaamheden en die van anderen. Ik kan het beter relativeren en ik ben bewuster geworden van mijn taken als leidinggevende.  Ik heb geleerd om meer werk uit te zetten en beter te delegeren, ik wil niet alles zelf meer doen en ook hierbij heb ik geleerd om het overzichtelijker te houden.

Ook meedoen? 4 april start de volgende opleiding. Kijk hier voor meer informatie of meld je direct aan door een mail te sturen naar info@propulztp.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER