In Bewegen

We ontkomen er niet aan. De lockdown wordt verlengd, de zwembaden zijn langer gesloten. Dat is een naar bericht voor iedereen. De nieuwe lockdown zorgt opnieuw voor negatieve effecten. Voor zwembaden, zwemscholen, lesgevers en misschien ook voor de kinderen. Over één van die effecten, het ontstaan van wachtlijsten, heb ik met mezelf een brainstorm gehouden. Het heeft geleid tot een lijstje veranderingen die ongetwijfeld weerstand oproepen Maar hoe meer ik er over praat en nadenk, hoe meer ik erin ga geloven en kansen zie. Daarom deel ik hier, op voorhand al met begrip voor de ‘ja-maren’, graag mijn ideeën.

De gedachte was (en is) dat de lockdown zorgt voor langere wachtlijsten. De huidige kinderen lopen vertraging op en de nieuwe kinderen staan alweer klaar. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die lijsten korter maken? Afgelopen jaar hebben veel zwembaden al extra groepen gemaakt. In het reguliere weekrooster, maar ook in de vakanties werd er veel vaker dan anders doorgezwommen. Ik zie nog een andere oplossing, die de moeite van het onderzoeken waard is. Laten we de groepen groter maken!

Kleine groepen zijn veel beter?

Veel lesgevers en ouders zijn enthousiast over kleine groepen. Voor sommige kinderen is dat natuurlijk een prima en misschien wel de beste, oplossing. Maar ik zie ook nadelen. Een valkuil van kleine groepjes is dat de lesgever veel expliciete opdrachten geeft. De lesgever zit er meestal behoorlijk ‘bovenop’ en is veelal sturend. Kinderen in een kleine lesgroep zelfstandig laten werken en laten ervaren en experimenteren zonder je ermee ‘te bemoeien’ is best lastig. Het voelt voor de lesgever alsof je niet genoeg aandacht aan de kinderen geeft. En die aandacht is juist de reden dat de kinderen in de kleine groepjes zwemles krijgen.

We weten inmiddels uit onderzoek én ervaring dat kinderen (onbewust) heel veel leren als ze zelfstandig mogen werken. Daar komt bij dat het deze manier van werken zorgt voor meer motivatie bij de kinderen. Kinderen zelfstandig in groepjes aan het werk zetten kan daarom een bijdrage leveren aan meer leerresultaat. Natuurlijk gaat dit niet zomaar.

Openstaan voor verandering

Om enthousiast te worden over het werken met grotere groepen moet je nadenken over andere manieren van zwemles geven. En er natuurlijk ook voor open staan.

De lesgever moet er ‘in’ geloven, moet kinderen los durven laten, moet weten hoe hij kinderen kinderen onbewust met het juiste aan de slag kan laten gaan, het mag niet koste gaan van de kwaliteit van de individuele begeleiding, ouders moeten het begrijpen en het moet natuurlijk wel veilig zijn!

Hoe lastig het ook is om bestaande overtuigingen los te laten, ik denk dat lesgeven aan grotere groepen heel goed mogelijk is en effectief kan zijn. En als het ons kan helpen om na de lockdown meer kinderen zwemles te kunnen geven, dan is het zeer de moeite waard om over de uitdagingen na te denken! Zijn de ‘ja, maren’ op te lossen?

Een brainstorm voor de toekomst

Hoe kan een zwemles met grotere groepen eruitzien? Ik doe een poging en bouw op van comfortabel naar ‘heel anders’:

  • De zwemlesgever geeft klassikale instructie, kinderen gaan aansluitend zelfstandig aan de slag en krijgen individueel feedback. Indien gewenst wordt een extra toezichthouder ingezet voor de veiligheid. Nog mooier is het als een stagiair een rol kan spelen.
  • Er wordt een circuit opgezet, waarbij afwisselend wordt geoefend en aangeleerd (fase 2 van het motorisch leerproces) en geëxperimenteerd of toegepast. Bij sommige stations is de lesgever nodig, bij andere stations werken de kinderen zelfstandig.
  • Als je werkt met een circuit kunnen ook meerdere niveaus worden samengevoegd. Dit is interessant voor de kinderen die in het laatste niveau zitten voor het diplomazwemmen. Maar ook voor de kinderen die oefenen voor diploma B en C. Ze doen allemaal mee aan het circuit, krijgen opdrachten op hun eigen niveau en volgen eventueel een individuele route langs de circuitonderdelen.
  • Maak eventueel meerdere lesgevers verantwoordelijk voor een grote groep kinderen en geef hen een rol in een groot lesgeefcircuit. Materialen zoals stuurkaarten en iPads met filmpjes zijn bij al deze ideeën ondersteunend en stimulerend.

Enthousiasme

Ik zie het voor me. Jij ook? Misschien is de stap naar verandering groot. Maar elke verandering heeft een begin. Welke stappen zijn eigenlijk nodig? Werkt jouw team of werk jij al met zelfstandig werken? Hoe groot zijn de groepen nu? Hoeveel stagiairs heb jij die je kunt inzetten? En is het betrekken van ouders een optie? Allemaal vragen die je kunt stellen. En die je nodig hebt om met succes aan de slag te kunnen gaan.

In het webinar ‘Wachtlijsten? Geef les aan grote groepen!’ ga ik hierop in. Het is op 20 januari en begint om 09. 30 uur. Het webinar is gericht op het inzichtelijk maken van de kansen én de stappen die jij of jouw team moet zetten om resultaat te bereiken.

Succes met alle voorbereidingen voor de nieuwe start. Hopelijk mogen kinderen weer heel snel naar de zwemles.

LAAT EEN REACTIE ACHTER