In Online opleidingen, Opleiding & training, Vernieuwing

Wie had dat ooit gedacht. Zwemles geven vanaf de kant? Voor velen was het een doemscenario. Terug naar de ouderwetse badmeester, compleet met klompen, die orders naar de kinderen schreeuwt? Alsjeblieft niet. Maar ja, het coronavirus zorgde ervoor dat je dingen ging doen waar je eerst niet eens aan wilde denken. Gelukkig was het niet altijd negatief. Ideeën die je altijd al had, kwamen in een stroomversnelling. Omdat er nú tijd was (dus dan maar nu het zwembad opknappen) of omdat het nú de ‘Ei van Columbusoplossing’ was (online trainingen en webinars verzorgen). Soms word je door de omgeving getriggerd om in actie te komen en (noodgedwongen) nieuwe ervaringen op te doen. En die blijken dan soms ook nog positieve effecten op te leveren. Maar zal het ‘nieuwe’ ook stand houden?

Lesgeven vanaf de kant

Over lesgeven vanaf de kant schreef ik al in een eerder blog. Met de komst van het nieuwste Protocol Verantwoord Zwemmen is het niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden van kinderen onder de 12 jaar. Daarmee zal lesgeven vanaf de kant steeds minder van belang zijn. Veel lesgevers zullen teruggaan in het water, omdat het mag. Dat is prettig voor de relatie met de kinderen en lesgevers vinden dat zelf ook prettig. Ik hoop dat impliciet lesgeven en het werken in groepjes toch onder de aandacht blijft. Zodat we met elkaar in onze branche de komende jaren de prachtige kwaliteitsslag kunnen doorzetten.

Ouders uit het zwembad

Het Protocol Veilig Verantwoord Zwemmen schreef voor dat de ouders niet bij de zwemles als toeschouwer aanwezig mochten zijn. Dat leidde ertoe dat in veel zwembaden ouders de kinderen mochten afleveren bij de deur en daarna zelf een plek buiten het gebouw moesten vinden. Lesgevers vinden dat niet per se vervelend. Ik hoorde reacties als ‘wat is het heerlijk rustig tijdens de les’ en ‘wat heerlijk dat de kinderen niet steeds naar hun ouders kijken’. Ik heb begrepen dat veel ouders het níet fijn vinden dat ze niet meer bij de lessen mogen kijken. De plussen zullen het hier waarschijnlijk verliezen van de minnen. Ik vermoed daarom dat, zodra het weer kan, de ouders weer meer toegang krijgen tot de zwemles.

Ouders in het water

Dezelfde maatregel als hiervoor genoemd heeft bij sommige zwembaden juist geleid tot méér betrokkenheid van ouders. Ze mochten mee in het water, als ondersteuners van de lesgevers. De groepjes zijn kleiner gemaakt, zodat iedereen voldoende afstand kan houden. De zwembaden die dit hebben opgepakt, sommigen deden dit al langere tijd, zijn hierover enthousiast. Met name de watergewenning krijgt zo een andere dimensie. Ik hoop dat dit een trend wordt waar meer ervaringen over worden gedeeld. Zodat we systematisch de voor- én nadelen kunnen verzamelen.

Idee om wachtlijsten te verkorten en doorstroom te versnellen

Ouders op die manier betrekken bij de zwemles kan de komende maanden een interessante optie zijn om alle kinderen die nu op de wachtlijsten staan toch te kunnen bedienen. Ouders kunnen dan zelf aan de slag met bijvoorbeeld de watergewenning. Lesgevers kunnen tips geven vanaf de kant. (Of ouders maken gebruik van mijn boek Leren zwemmen is leuk!)

Digitaal reserveren doelgroepactiviteiten

Een voorwaarde om de 1,5 -meter afstand te kunnen handhaven en eventueel besmetting te kunnen monitoren was dat deelnemers vooraf hun bezoek digitaal moesten reserveren. Dit heeft in potentie veel voordelen.

Voor doelgroepactiviteiten en banenzwemmen kun je regelen hoeveel deelnemers er mogen komen (nu weinig, maar hopelijk straks weer (te) veel). Je weet wíe er komen en kunt op (op langere termijn) heel gericht bijhouden hoe de binding met en het verloop van de deelnemers is. Als je wilt kun je heel gericht tevredenheidsonderzoek doen en zo je activiteitenaanbod blijvend innoveren.

Digitaal reserveren zwemlessen

Bij de zwemlessen geeft digitaal reserveren de mogelijkheid voor ouders om in te schrijven op momenten dat er plaats is in een groep. Hierdoor kun je heel flexibel zijn in je aanbod en afstappen van vaste groepen. Door sommige zwembaden is hiermee al geëxperimenteerd.

Er zitten voor – en nadelen aan. De voordelen zijn o.a. dat je kunt sturen op volle groepen en flexibel bent in het afstemmen van het aanbod op de vraag. Zitten de groepen voor niveau 3 iedere keer bomvol? Dan kun je een extra les niveau 3 toevoegen. Natuurlijk moet er genoeg ‘zwembadwater’ zijn, maar dat moet te doen zijn. Er moeten ook voldoende medewerkers beschikbaar zijn, die flexibel zijn en ook heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Dat wordt lastiger.

Als lesgever weet je in zo’n vrij systeem vooraf niet welke kinderen mee zullen doen aan de zwemles. Wanneer niet iedere lesgever op dezelfde manier werkt, is dat een groot nadeel. Een kind kan dan de ene week in groepjes werken en vrijheid krijgen, terwijl het de andere week op de kop krijgt als het zelfstandig iets doet. Of de ene lesgever vindt de uitvoering van de beweging al voldoende, terwijl de andere het daar totaal niet mee eens is.

Alle lesgevers moeten, bij voorkeur, iedere les kunnen scoren. Werken als een team vanuit dezelfde visie en werkwijze is een voorwaarde om dit goed te laten werken, maar het biedt wel kansen. Met name als straks wachtlijsten gaan groeien, kun je daar op deze manier goed op inspelen. Volgens mij de moeite waard om ook nader te onderzoeken!

Online leren

Tijdens de lockdown was er grote belangstelling voor allerlei mogelijkheden om online je kennis bij te spijkeren. Er werden veel webinars aangeboden en online trainingen. ‘Zoomen’ is een nieuw werkwoord geworden dat we volgens mij niet meer zullen vergeten. Maar blijven we het doen? Ik merk zelf dat webinars geven vooral ‘zenden’ is. En dat is soms wel lastig, want ik geniet enorm van interactie. Die is er natuurlijk wel via de ‘chat’, maar hoe leuk en effectief zou het zijn om dit nog anders te doen.

Inmiddels heb ik me verder verdiept in online werkvormen en mogelijkheden. Ik volg meerdere online opleidingen als deelnemer en word steeds enthousiaster. Ik stop dus niet met ‘online’ en blijf experimenteren. Mijn eigen online leerlingen Lesgever Zwem-ABC zijn dankbare proefkonijnen, de voorlopige ervaringen zijn positief! Hoewel ik hoop en denk dat de ‘real life’ bijeenkomsten zullen blijven bestaan, denk ik dat een combinatie van online en ‘echt’ (blended learning) de toekomst is.

Uitnodiging online bijeenkomst

Hoe denk jij over online leren? Denk je dat het een blijvertje is? Hoe zou het er dan bij voorkeur uit moeten zien? Wat zijn de voor- en nadelen? Ik zou daarover graag met jullie willen sparren. En nodig je daarom graag uit voor de onlinebijeenkomst ‘Online leren: van trend naar product’?

We werken met zoom, je maakt kennis met nieuwe, interactieve online werkvormen en praten over de (on-)mogelijkheden van online leren. Doe je mee? Je kunt je hier (gratis) aanmelden. Er is een beperkt aantal plaatsen. Vol = vol!

LAAT EEN REACTIE ACHTER